Flats and rooms to rent in Bangor
Fflatiau ac ystafelloedd i'w rhentu ym Mangor

Looking for accommodation?
Chwilio am llety?

Place ― Lle
Numerous properties to let in the Bangor and Upper Bangor area.
Mae nifer o eiddo i'w osod. Yn ardal Bangor a Bangor Uchaf.
About ― Amdanom
We have over 30 yrs. experience in providing accommodation, and with numerous properties to let.
Mi ydym wedi bod wrthi’n gosod tai i ddarparu llety myfyrwyr ers dros 30 mlynedd.
Get in touch ― Cysylltwch
Visit our office to learn more about available accommodation.
Mae ein swyddfa ym Mangor Uchaf mewn man cyfleus.

Updates
Diweddariadau

Sign-up to receive updates on available accommodation to rent.
Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau ar y llety sydd ar gael i'w rentu.

Sign-up  /  Cofrestru