Mae gennym nifer o leoedd ar gael i’w rhentu.
Dyma ychydig o leoedd sydd ar gael.
Cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion am eiddo sydd ar gael i’w rhentu.Ffoniwch: 01248 371130  ―  E-bost: bangor@llecyf.com

 • 07.11.2019 00:1473a Stryd Fawr, Bangor LL57 1NR.

  Fflat, 2 stafell wely, stafell gawod, cegin.
  Gwyliwch Google Maps.

 • 06.11.2019 23:501 Rhes Eldon, Allt Glanrafon, Bangor LL57 2RD.

  Tŷ 5 llofft, stafell fyw, stafell gawod, cegin.
  Gwyliwch Google Maps.

 • 06.11.2019 23:3825 Craig y Don, Bangor LL57 2BG.

  Tŷ 7 llofft, stafell fyw fawr, 2 stafell gawod, cegin fawr.
  Gwyliwch Google Maps.

 • 24.10.2019 00:09Bala Bangor, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, LL57 2EH.

  Stiwdio: 1 ystafell gwely. Fflat 2: ystafell gwely,
  ac uned efo 9 ystafell gwely, a 3 ystafell gawod a 3 cegin.
  Gwyliwch Google Maps.

 • 24.10.2019 00:0838 Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2AP.

  Tŷ 6 lloft, ystafell fyw fawr, 2 ystafell gawod, a 2 cegin.
  Gwyliwch Google Maps.


Cwestiynau?

LLE CYF, 6 Holyhead Rd, Bangor, Gwynedd. LL57 2EG.
Mae croeso i chi gysylltu â ni.
Ein swyddfa: Google map